Мобилните телефони са навсякъде! Днес повече от 3/4 от населението на света притежава мобилен телефон (5,1 милиарда души). За мнозина от нас  мобилният ни телефон се превърна в продължение на нас самите, без което не си представяме да живеем. Когато го включите, мобилният ви телефон веднага започва да излъчва импулсни електромагнитни вълни в търсене на най-близката клетъчна кула. Ако връзката е затруднена, клетката ще излъчва постепенно по-силни сигнали, докато се направи контакт. От тук нататък дори да не използвате телефона си при повиквания, той продължава да изпраща сигнал на всеки 3 секунди, за да поддържа контакт с мрежата.

През последните двадесет години електромагнитното замърсяване е нараснало, което се дължи в голяма степен на огромното увеличение на клетъчните телефони, таблетите, лаптопите,WiFi рутерите . За да функционират правилно всички те трябва да останат в постоянна връзка помежду си, оттук и разпространението на клетъчни кули, намиращи се навсякъде. Но тези клетъчни кули и множество мрежи представляват проблем, тъй като едновременно създават електромагнитна мъгла с последици за здравето, които все още са обекг на изучаване. 

В резултат на това по-голямата част от потребителите на мобилни телефони не осъзнават, че застрашават здравето си, докато използват ежедневно телефони и лаптопи.

Какво казват учените?

Учените нямат единомислие по въпроса . Някои учени подкрепят тезата на производителите на мобилни телефони, според които няма данни за връзка между употребата на мобилни телефони и например увеличаването на броя на мозъчните ракови заболявания. Други учени, от друга страна, подкрепят тезата, че всъщност съществува пряка връзка между двете.   Световната здравна организация  през 2011 г. предупреди, че „излъчването от клетъчни телефони може да причини рак“. Агенцията понастоящем слага мобилния телефон в  категорията „канцерогенна опасност“ наред с оловото, изгорелите газове от двигателите и други.

Мозък и репродуктивни органи

Всички органи в тялото могат да бъдат засегнати, но  най-застрашени са  мозъкът и репродуктивните органи. При използването на мобилен телефон се повишава нормалната температура на мозъка, електромагнитните вълни предизвикват така нареченото „слепване“ на червените кръвни телца, което от своя страна е предпоставка за развитието на злокачествени заболявания. Що се отнася до репродуктивните органи, те също  са изложени на риск.  След приключване на разтовора, най-често мобилният телефон се слага в джоба до непосредствена близост до репродуктивните органи.  Установено е, че излъчването на което са подложени тези органи води освен  риска от заболявания и до намаляване на потентността. 

Има ли решение?

Съществуват редица индиректни предпазни мерки, които потребителите на мобилни телефони могат да предприемат, за да ограничат влиянието, на обкръжаващите ги електромагнитни вълни. Принципът на предпазливост налага да се вземат всички възможни мерки, за да се сведе до минимум отрицателното въздействие на мобилните телефони върху здравето ни.

  • да използват слушалка
  • високоговорител
  • текстови съобщения

Всичко това предотвратява близкото въздействие на електроматнитното излъчване към мозъка. Използването на нано чипа

ZDRAVOLIT ® TEL е решение за тези, които са свикнали да държат телефона близо до ухото си.

 Защита от електромагнитното излъчване

Руско-швейцарска разработка

Принцип на действие

Нано чипа ZDRAVOLIT ® TEL съдържа наночастици смесени с неутрални вещества. Подложен на вредното излъчване от мобилните телефони,таблети, микровълнови печки  и  всички други излъчватели на електромагнитни вълни, с които сме зоабиколени в ежедневието ни образува противофазен резонанс, преобразуващ опасните вълни в линейни и биосъвместими, безопасни за здравето.

По данни на Световната здравна организация постоянното въздействие на електромагнитното излъчване върху човек  предизвиква:

Умора, разстройство на съня, емоционална неустойчивост, чувство за тревога, отслабване на паметта  и вниманието, главоболие, намаляване на потентността, рязко намаляване на работоспособността. Всичко това предизвиква и различни заболявания в това число и образуването на ракови клетки.

Какво представлява защитният нано чип Здраволит

В състава на защитният нано чип Здраволит влизат и двата природни, но малко познати минерала у нас шунгит и бишофит, които заедно с други компоненти гарантират защитните му свойства . При изпитание на нано чипа Здраволит направено от руски учени ефективността на поглъщането на електромагнитните вълни е била от 50% до 99% в зависимост от разстоянието на телефона от ухото.

Защитният нано чип  ZDRAVOLIT ® TEL представлява кръг с диаметър 20-25мм. От външната страна на нано чипа е нанесено изображение покрито с полимерна смола. На обратната страна  е нанесен слой лепило за по-сигурно закрепяне на задния панел на телефона или на друга битова техника(компютър, таблет, телевизор, микровълнова печка).

Как работи?

Веднага след като мобилният ви телефон започне да излъчва импулсни електромагнитни вълни, защитният нано чип Здраволит  възстановява линейността на вълните, излъчвани от мобилния телефон, превръщайки ги от пулсиращи , които в дългосрочен план са вредни в линейни , които са безвредни и биосъвместими. По този начин  мозъкът е защитен, без  това да оказва влияние върху качеството на връзката.

Тестове

Ефективността на нано чипа изработен от материала Здраволит е тествана в няколко международни изследователски центрове, където е демонстрирана способността й да елиминира вредното биологично въздействие на рисковите вълни от мобилни телефони. 

Резултати от проведените тестове на защитният нано чип направен от материала Здраволит.

Защитете себе си и своето семейство

  Знаме с лъв
Розетата от Плиска

 

              Цветно

 

Цена 6 лв. за брой

Безплатна доставка при поръчка над 30лв.