„Здраволит“ е нано чип за предпазване от негативното въздействие на мобилните телефони и друга битова техника.

Нано чипа ZDRAVOLIT ® TELсъдържа наночастици смесени с неутрални вещества. Наночипа подложен на вредното излъчване от мобилните телефони и друга битова техника образува противофазен резонанс, преобразуващ опасните вълни в линейни и биосъвместими, безопасни за здравето.

Съдържащите се в чипа двата природни  минерала  шунгит и бишофит, които заедно с други компоненти гарантират защитните му свойства . При изпитание на нано чипа Здраволит направено от руски учени ефективността на поглъщането на електромагнитните вълни е била от 50% до 99% в зависимост от разстоянието на телефона от ухото.

Нано чипа ZDRAVOLIT ® TEL“ представлява кръг с диаметър 20-25мм. От външната страна на чипа е нанесено изображение покрито с полимерна смола. На обратната страна на  е нанесен слой лепило за сигурно закрепяне на задния панел на телефона или на друга битова техника(компютър, таблет, телевизор, микровълнова печка).

Нано чипа не влияе върху качеството на връзката – полезното му действие се изразява в ефективното възстановяване на човешкото биополе.

Механизъм на защитното действие

Всеки човек има информационно-енергийно поле, което го защитава от външни енергийни влияния, в това число и от електромагнитно излъчване. При високо ниво на въздействие на електромагнитните вълни, информационно-енергийното поле на човек се нарушава. По този начин се открива достъп на вредното въздействие на електромагнитните вълни към жизнено важни органи. При използването на мобилен телефон електромагнитните вълни въздействат локално на тези органи към които са най-близо. Защитнният нано чип Здраволит закрепен за мобилният телефон възстановява разрушените участъци от информационно-енергийното поле на човека. Механизма на възстановяване се свежда до това, че електромагнитните вълни частично се екранират в местата, където е разположен чипа, а излъчванията не покрити с пластината се поглъщат от шунгито- съдържащия материал, влизащ в състава на нано чипа, превръщайки електромагнитното излъчване в топлинна енергия.

Електромагнитните вълни, които генерират мобилните телефони значително се различават от естествените електромагнитни вълни(от слънчев, космически и земен произход), което обяснява причината за вредното въздействие на мобилните телефони. Нано чипа ZDRAVOLIT ® TEL“ изравнява тези вълни и ги превръща в био съвместими, като по този начин неутрализира отрицателният фактор.

Благодарение на невероятнните си свойства на полученият материал Здраволит  убива и поглъща всичко вредно за хората и живите същества, а всичко полезно концентрира и възстановява. Защитният нано чип успява да компенсира вредното въздействие на радиовълните, които се излъчват постоянно за връзка с базовите станции, дори когато няма телефонно повикване. Защитава ни при телефонен разговор по време на съприкосновение на телефона и ухото ни.