Патент и търговска марка

Устройството на защитният нано чип  ZDRAVOLIT ® TEL  и търговската марка „Здраволит“ ® са интелектуалната собственост на „Мултитехнологии“ ООД. Те са защитени с патент № 83963 и сертификат № 403690. Копирането и подправянето се преследват по силата на закона на Руската федерация.