Одобрено в Швейцария

Компанията AO“S.E.I.C sa“ (Женева, Швейцария), основана през 1969г. притежаваща сертификат „Qualit Suisse“ „голямо швейцарско качество“ в лицето на нейния ръководител Жак Сюрбек, който е и действащ член на МЕЖДУНАРОДНА КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА ТРУДЕЩЕТЕ СЕ вече произвежда и разпространява по целия свят защитните нано чипове направени от материала Здраволит под търговската марка „EMF-Bioshield/Tel“ бе награден със златен медал и удостоверение  „За високо ниво на разработка“ на 39 Международен Салон на Иновациите в Женева (Швейцария).

Маркировката Suisse Quality е всепризнат знак за международно призната продукция и високо качество.

Резултати от тестовете проведени на защитните нано чипове„EMF-Bioshield/Tel“ направени от материала „Здраволит“ проведени в Швейцария.

Електромагнитните вълни, които се генерират от мобилните телефони се различават от електромагнитни вълни с естествен произход –слънчевите, от космоса и т.н., доколко тези вълни са пулсиращи, от това се определя и степента на тяхната вредност.

Защитният нано чип изработен от материала Здраволит, в състава на който влизат и двата природни минерала шунгит и бишофит,  линеализира вълните излъчвани от мобилните телефони и ги прави биологично съвместими и премахва вредните им ефекти.  

Преди въздействието на вредното излъчване от мобилен телефон, червените кръвни клетки се движат свободно.

 

 

 

 

 

Червените кръвни клетки се „слепват“ след  10 минутен разговор по мобилен телефон.

 

 

 

 

 

Червените клетки в човешката кръв съдържат железни молекули. Тези железни молекули се поляризират от  електромагнитните вълни , излъчвани от клетъчните телефони, превръщайки всяка клетка в микромагнит. След това магнетизираните клетки се слепват заедно в тесни връзки, като по този начин намаляват клетъчната повърхност, която  транспортира кислород.  Това води директно до вредни последици за здравето. За да настъпи деполяризация, трябва да минат няколко часа.

След 10-минутно излагане на излъчването от мобилен телефон със защитният нано чип ZDRAVOLIT ® TEL,   червените кръвни клетки все още се движат  свободно.

 

 

 

Тестове и заключения

Научните изследвания в Европа на защитните свойства на материала  „Здраволит“ са потвърдени и от „ЦКБ Спецрадиоматериалов“ г. Москва, НПО «Плазма» г. Нижний Новгород (тестове по метод Кирлиан),  от  Медицинската Академия в Нижний Новгород, Регионалният Център по наноиндустрия в Нижний Новгород.